Checklist

Checklist

Wat moet u doen als u te maken heeft met een overlijden?

 • Bel eerst de huisarts of behandelend arts
 • Bent u op reis? Bel de alarmcentrale van de reisverzekering
 • Bel uitvaartverzorging De Laatste Eer: telefoonnummer 015 251 11 88 (24 uur per dag bereikbaar)
 • Ga na of er een uitvaartverzekering is afgesloten
 • Ga na of de overledene een testament, een wilsbeschikking, etc. heeft opgesteld
 • Zoek een geldig identiteitsbewijs en eventueel een trouwboekje
 • Ga na of de overledene een donorcodicil heeft
 • Zoek kleding waarin de overledene gekleed mag worden, sieraden, etc.
 • Zoek een recente foto i.v.m. eventuele cosmetische verzorging
 • Zorg voor een adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten
 • Bespreek met alle directe nabestaanden de eventuele wensen voor de uitvaart
 • Informeer de werkgever en naaste vrienden en bekenden

Direct doen
» Uitvaartwensen vastleggen
» Kostencalculator