Asbestemming

Asbestemming

Na een wettelijk vastgestelde periode van dertig dagen mag de as bij het crematorium opgehaald worden. Nabestaanden kunnen dan kiezen wat er met de as gedaan moet worden.

Als u de asbus krijgt, kunt u deze:

  • Thuis bewaren
  • Meenemen naar het buitenland (uitvoeren)
  • Bijzetten in een daarvoor bestemd gedeelte van een crematorium of begraafplaats
  • Begraven in een graf
  • De as verstrooien

Het verstrooien van as kan gebeuren door of in opdracht van de houder van een crematorium of de houder van een plaats van bijzetting. In dat geval mag de as worden verstrooid op open zee of op een speciaal daartoe bestemd strooiveld. De nabestaande kan er ook voor kiezen de as, na ontvangst van de asbus, zelf te verstrooien, bijvoorbeeld op een dierbaar plekje. De gemeente kan regels stellen aan het verstrooien van as op een bijzondere plek. Het is dus niet toegestaan om op een willekeurige plek as te verstrooien. De nabestaande moet eerst bij de gemeente nagaan of op de gewenste plek as verstrooid mag worden.

Ook kan de as (gedeeltelijk) in een sierurn of assieraad bewaard worden. Uitvaartverzorging De Laatste Eer kan Remember Us aanbevelen als u op zoek bent naar bijvoorbeeld een sierurn of assieraad.