Over ons

Organisatie

De Laatste Eer is een coöperatieve vereniging. Een vereniging die vóór de leden werkzaam is maar ook dóór de leden wordt bestuurd. Een vereniging waar leden er toe doen!

Volgens de statuten werkt De Laatste Eer zonder winstoogmerk: het positieve resultaat dat mogelijk na de reserveringen overblijft, komt in de vorm van extra kortingen op de uitvaartkosten ten goede aan de leden. Uw zorg is onze zorg, persoonlijk en betrokken.

In onze vereniging is de Raad van Afgevaardigden het allerhoogste orgaan. De raad stuurt de vereniging aan door onder andere bestuursleden te benoemen en het beleid, jaarverslag, begroting en tarieven vast te stellen. De Raad van Afgevaardigden vertegenwoordigt de leden.
 

Geschiedenis

In de jaren 1925-1930 was het begrafeniswezen nog geheel in handen van particulieren. De begrafenisondernemer bepaalde in hoofdzaak in welke klasse er begraven werd.

Toen de heer F.A. Kollen, smid van beroep, in 1931 in Amsterdam kennis maakte met de daar pas opgerichte Vereniging van Lijkbezorging meende hij dat dit de weg moest zijn waarop wij onze overledenen de laatste eer moesten bewijzen. Deze gedachte werd besproken met de heren Zwang, Lausberg, Doornbos, Houtzager, Klumperman en Brehm. Tijdens deze bespreking bleek overduidelijk dat er in het belang van de Delftse gemeenschap ten opzichte van het begrafeniswezen iets moest worden gedaan en als gevolg hiervan werd gesproken met Ds. Hagen en Pater Dr. Vrijmoed. Zij zegden hun medewerking toe.

Op 1 december 1931 werd de oprichtingsvergadering gehouden. Op deze vergadering werd vooral de nadruk gelegd dat in de statuten zou worden opgenomen dat de uitvaarten tegen kostende prijs zouden worden uitgevoerd en dat er geen klassenstelsel zou zijn. Op 11 maart 1932 werd de oprichtingsakte van onze Coöperatie verleden en in juli 1932 werd op onze statuten de Koninklijke goedkeuring verkregen. In de Raad van Commissarissen werden benoemd de heren Mr. G. Engberts, A.J. Doornbos, Ds. T.J. Hagen en Pater  Dr. J.J.A. Vrijmoed. Voor het bestuur werd gekozen voor de heren J. Burghoorn en M.P. Goudswaard van de Christelijke Bestuursbond, de heren S.P. Lamers en J.L. Wensveen van de R.K. Volksbond en de heren H. Zwang, D.J. Klumperman en F.A. Kollen van de Delftse Bestuursbond.

In 1932 werd alsnog voor de Protestant Christelijk groepering de heer A. Van der Wees aangewezen en voor de Katholieke groepering de heer J.M. Spendel zodat vanaf toen het bestuur bestond uit 9 leden, voor elke groepering 3. De oprichting van de coöperatieve uitvaartvereniging De Laatste Eer was een feit. Nu, ruim 80 jaar later, is die sociale gedachte nog altijd de leidraad van De Laatste Eer.

Volgens de statuten werkt de coöperatie zonder winstoogmerk: het positieve resultaat dat mogelijk na de reserveringen overblijft, komt in de vorm van extra korting op de uitvaartkosten ten goede aan de leden. Het lidmaatschap van De Laatste Eer kost € 5,00 per huishouden (inclusief thuiswonende kinderen tot 18 jaar) per jaar.