Uitvaart regelen

Uitvaart regelen

Wanneer een naaste overlijdt dan breekt een emotionele en hectische tijd aan. Een tijd waarin er veel op u af komt en er veel geregeld moet worden, waaronder de uitvaart.

Wanneer het overlijden plaatsvindt in een ziekenhuis of in een zorgcentrum, dan vindt daar doorgaans de eerste verzorging van de overledene plaats. Indien iemand thuis overlijdt, dan regelen wij in goed overleg met de nabestaanden de eerste verzorging.

U kunt er ook voor kiezen om de laatste verzorging zelf te doen. Wij kunnen u daar uiteraard behulpzaam bij zijn. Aansluitend kan de overledene thuis worden opgebaard of worden overgebracht naar één van onze uitvaartcentra.

De keuzes met betrekking tot de uitvaart zijn afhankelijk van de wensen van de overledene. Als er niets is vastgelegd, dan ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de nabestaanden.

Direct doen
» Uitvaartwensen vastleggen