Nazorg

Nazorg

Na de uitvaart moeten nog diverse administratieve en financiële zaken geregeld worden en kan er, indien gewenst, nagedacht worden over een herdenkingsmonument.

Uitvaartverzorging De Laatste Eer kan u helpen bij de keuze van een grafmonument of de asbestemming. Daarnaast lichten wij telefonisch, en indien gewenst persoonlijk, de rekening toe.

Tijdens deze contactmomenten komt de uitvaart vanzelfsprekend nog eens ter sprake. U kunt dan aangeven of u nog ergens behoefte aan heeft. Zo nodig kunnen de medewerkers van uitvaartverzorging De Laatste Eer advies geven en mogelijkheden aanreiken ten behoeve van de rouwverwerking. U ontvangt na de uitvaart ook altijd het boekje Zorg Erna, dat u handvatten biedt tijdens het rouwverwerkingsproces.

Heeft u meer steun bij uw rouwverwerking nodig, dan kunt u ook terecht bij Humanitas.